ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Пълна информация за авторите е достъпна на следния адрес:

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/ 
Препоръчителен обем на докладите - 8 страници (не по-малко от 4 и не повече от 10 страници)
 Basic guidelines for preparing a paper (оформяне на доклад)
Guidelines for preparing reference lists (оформяне на списъка с използвани източници)
Microsoft Word templates

  • Важно: Съгласно изискванията на издателство IOP, в списанието ще бъдат публикувани само доклади, с тематика в областта на приложното инженерство и материалознанието. Доклади, които не са със силен фокус по тематиката на списанието, има риск да не бъдат приети за публикуване от издателство IOP. С обхвата на тематиката на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“ можете да се запознаете на уеб-сайта на списанието - https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X/page/scope
  • Препоръчително е до 2 доклада на автор/съавтори.
  • Изпращането на докладите, процедурата по рецензиране и контакта с редакторите на изданието ще се извършва с използване на платформата Линк към конференция DCB’2022 в платформата Morressier:
    https://www.morressier.com/call-for-papers/620ba114d785150012bb2c23

Лиценз за публикуване
Авторите, които желаят докладите им да бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering могат да ги подадат само ако всички съавтори са съгласни с условията на лиценза. Приетите и одобрени доклади ще бъдат публикувани в
съответствие със следни
я Лиценз за публикуванеhttps://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/  

Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията.
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.

Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите.
Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайд. Допуска се
цветово оформление на отделни обекти от доклада. Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете: Template_DCB2022_BG.doc (за доклад, написан на български език) и Template_DCB2022_EN.doc (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите чрез следните линкове:

·       доклад на български език - Template _DCB2022_BG.doc 

·       доклад на английски език - Template _DCB2022_EN.doc 

Докладите трябва да се изпратят на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.в два формата - doc/docx и .pdf
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията
Устното д
окладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.