Ръководство

Р Ъ К О В О Д С Т В О

 

 

Управителен съвет:

 

·       Лъчезар Спасов Хрисчев - Председател

·       Ячко Павлов Иванов Заместник председател

·       Саркис Татеос Гарабедян – Заместник председател

·       Светулка Нейкова Русева – Главен секретар  

·       Анита Костадинова Хандрулева

·       Диана Данаилова Палагачева

·       Доротея Николаева Дончева

·       Ирен Георгиева Дабижева

·       Фантина Рангелова Рангелова

·       Чавдар Василев Колев

 

Контролен съвет:

 

·       Николай Янев - Председател

·       Ана Янакиева

·       Николай Николов