II МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2018/Flag_Great-Britain.gif EN

Покана

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

 

ВИ КАНИ НА


 II Младежка научна конференция с международно участие

 

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”

 

09 - 10 ноември 2023 г. в София,

Национален дом на науката и техниката (НДНТ)

 

Медиен партньор вестник „Строител”


Канят се за участие докторанти, 
постдокторанти, млади учени, инженери, архитекти, студенти и ученици от професионалните гимназии.

Кандидатите трябва да имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.
 При съавторство
, водещ автор трябва да бъде участникът на младежка възраст.

 

Официални езици  -   български и английски

 

ПРОГРАМА

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Устойчиво строителство и устойчиво развитие
 • Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
 • Енергийна ефективност на сгради и съоръжения
 • Постижения в конструктивното проектиране и изпълнението на строителството
 • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
 • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
 • Софтуер за проектиране в строителството
 • Фундиране на сгради и съоръжения
 • Мостове и транспортни съоражения
 • Пътно, железопътно и метростроителство
 • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
 • Организация, икономика и управление на строителството
 • Безопасност на труда и противопожарна техника
 • Проблеми на дигитализацията в строителството. Умни градове и сгради
 • Архитектура на сгради и съоръжения
 • Архитектурни и инженерни проблеми при обновяванне на сгради,съоръжения и паметници на културата

ВАЖНИ ДАТИ 

 • Изпращане на регистрационна форма с резюмета – 20 септември 
 • Потвърждение за прието резюме - 25 септември 2023 г.
 • Изпращане на пълния текст на докладите - 20 октомври 2023 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрирането се осъществява чрез изпращане на попълнена регистрационна форма с кратко резюме по имейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като прикачен файл.

Регистрационна форма можете да изтеглите ОТТУК

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Участието в конференцията е безплатно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

         Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите. Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайдове. Допуска се
 цветово оформление на отделни обекти от доклада. 

При съавторство, водещ автор трябва да бъде участникът на младежка възраст.

Докладите трябва да бъдат оформени в .pdf формат, съгласно изискванията посочени в:

Template_DCB2023_BG.doс – за доклад написан на български език - изтегли 

Template_DCB2023_EN.doс – за доклад написан на английски език - изтегли

Формуляр за рецензия – изтегли

Докладите във формат .DOC и .PDF, заедно с изготвена и подписана рецензия от хабилитирано лице (с изключение на учениците), се изпращат на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заглавието на доклада трябва да е написан на български и английски език, резюмето на английски езеик, а пълния текст на език по желание на авторите (на български или на английски език). Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията (желателно е водещия).  

Устното докладване, информацията и текстовете, включени в презентацията (слайдовете), които се представятможе да са на български или английски език.

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Всички доклади ще се публикуват в електронен сборник, който е вписан под номер 4470 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД и в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп. Идентифицира се с международен издателски номер за периодично издание (ISSN 2738-7887 online и  оптичен носител CD (ISSN 2738-7879 ) 

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. Организаторите на DCB‘2023 и редакторите на Сборника с доклади не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. НТССБ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.

 

Комисия от Научния комитет ще избере по един „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД от категориите: докторанти, млади учени, студенти, ученици. Отличените ще получат грамота и парична награда.

Сборникът с доклади ще бъде публикуван на сайта на НТССБ : www.ntssb.bg

Фактът, че сте заявили участие в конференцията DCB‘2023 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председатели:

акад. Ячко Иванов 

доц. Лъчезар Хрисчев 

Членове:

проф. Властимир Радонянин – Сърбия

проф. Виктор Христовски – Северна Македония

проф. Димитър Назърски - България

проф. Жулиета Манчева– България

проф. Ивелин Иванов – България

проф. Константин Казаков - България

проф. Красимир Кръстанов  България

проф. Марина Трайкова – България

проф. Орлин Давчев - България

проф. Фантина Рангелова – България

проф. Чавдар Колев – България

проф. Рао Сурампали – САЩ

доц. Ана Янакиева – България

доц. Анита Хандрулева – България

доц. Венцеслав Ал. Стоянов – България

доц. Венцислав К. Стоянов - България

доц. Гичка Кутова – България

доц. Дария Михалева – България

доц. Емад Абдулахад – България

доц. Емануела Манолова – България

доц. Иван Павлов – България

доц. Ивайло Иванов - България

доц. Илиана Стойнова – България

доц. Петър Филков - България

доц. Росица Петкова - Слипец – България

доц. Роберт Иди – Великобритания

доц. Румяна Захариева - България

доц. Стефан Първанов - България

доц. Христина Заякова – България

доц. Юлия Илиева – България

инж. Доротея Дончева – България

инж. Петя Иванова – България

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели:

проф. Марина Трайкова 

доц. Станислав Цветков

Секретари:

гл. ас. д-р инж. Даниел Евлогиев 

инж. Светулка Русева 

Членове:

гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова 

гл. ас. д-р инж. Любомир Карадех 

гл.ас. д-р инж. Николай Кузманов

гл. ас. д-р инж. Яна Кънчева 

гл.ас. д-р инж. Невена Бабунска 

гл.ас. д-р инж. Христо Стаменов 

ас. инж. Димитър Георгиев

Офис на конференцията

България, София 1000, 
 ул. „Г. С. Раковски” №108, НТССБ

Тел.: +359 02 988 46 78,
www.ntssb.bg

Лице за контакти: инж. Светулка Русеваe-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.