Семинари/Форум

Смолян, 08.05.2020 г.

1. Национален семинар по актуални проблеми в строителството : качество и норми в строителството

1.1. Регламент 305/2011, българско законодателство, европейски стандарти

1.2. Допустими отклонения в строителството и приемане на СМР

1.3.  Сглобяемото строителство - състояние и перспективи

 

2. Пловдив, юни 2020 г.

Национален семинар по актуални проблеми в строителството: нови технологии и норми в строителството

 

2.1. Нови технически възможности за изолиране на сградите от вибрациите на превозните средства.

2.2. Нови течения в подходите за възстановяване на архитектурните паметници.

2.3. Нормативни документи за екологичните изисквания.

 

3. Пловдив, ноември 2020 г.

Национален семинар: „ Строителни скелета – изисквания при проектирането, изпълнението  и  експлоатацията ”

 

4. София, ноември 2020 г.,

Национален форум "Дигитализацията в строителството - състояние, проблеми и ползи"

 

 

ДАТИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА

Последно променена вЧетвъртък, 02 Април 2020 07:38