Кръгла маса

Кръгли маси

 

1.    София, 08.02.2019 г., НДНТ, зала 3, 13,30 ч.

Кръгла маса „Проблеми на контрола на качеството при изкопни и насипни работи”

лектори : инж. И. Дабижева, доц. Ч. Колев, проф. Н. Киров

 

2.    София, 08.11.2019 г., НДНТ, зала 3, 13,30 ч.

Кръгла маса"Контрол върху качеството в строителството - европейски стандарти и добри   практики"

лектори : инж. И. Дабижева, доц. Л. Хрисчев, лектор от МРРБ