Честване на 125-години от рождението на инж. Иван Иванов

На 7 декември 2016 г. от 16 часа в Националния дом на науката и техниката,  София, ул. „Раковски” 108, зала 4.