Форум

София, 25 ноември 2021 г. – хибридно участие

Национален форум" Дигитализацията в строителството - състояние, проблеми и ползи"